In het eerste artikel gaan Peter de Jong en Jannetta Bos in op walging en posttraumatisce stress. Zij gaan niet alleen in op walging verbonden met ziekte en besmetting, maar besteden ook aandacht aan walging verbonden met schending van basale morele normen. Zij bespreken hoe mechanismen die een rol spelen bij walging in kunnen werken op klachten van een posttraumatische-stressstoornis en welke implicaties dit kan hebben voor behandeling. Een en ander wordt geïllustreerd met diverse aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Zie ook het gratis artikel.

 

In het daaropvolgende artikel laten Ted Wolterink en Gerben Westerhof zien dat klinische schemagerichte psychotherapie gepaard kan gaan met een vermindering van klachten bij mensen met ingewikkelde persoonlijkheidsproblematiek. In de fraaie naturalistische studie die zij beschrijven laten zij bovendien zien dat vermindering van klachten samengaat met toename van functionele schemamodi en afname van disfunctionele schemamodi. Dit ondersteunt de gedachte dat schematherapie haar effectiviteit (mede) ontleent aan veranderingen in deze modi.

 

Edwin de Beurs bespreekt het boek Snel succes met ROM. Hij is positief en in de prikkelende boekbespreking leest u waarom. Inez Buyck bespreekt een boek over faalangsttraining voor jongeren. Ten slotte schreven Frieda Aelen en Jan Bernard een nieuwsgierig makende boekbespreking van het boek Gevoel is explosief materiaal: Ambulante behandeling van jonge veelplegers, een boek dat kosteloos te downloaden is en, naar de mening van de besprekers, zeer aan te bevelen is.