In het eerste artikel in dit nummer bespreekt redactielid Sara Scheveneels samen met Yannick Boddez en Dirk Hermans klinische observaties die de aanbevelingen vanuit een inhibitorisch-leermodel voor exposure niet eenduidig ondersteunen. Het is een mooi artikel, waarin fundamentele, theoretische modellen gecombineerd worden met ervaringen uit de klinische praktijk.

Vervolgens geven Tanja Seetsen en Maarten Merkx een overzicht van de literatuur over de effectiviteit van CGT bij secundaire insomnie. Een relevant artikel, aangezien insomnie bij veel stoornissen een rol speelt.

Jenneke Hoekzema-Kruidhof, Cis Vrijmoeth en Hanneke Schaap-Jonker onderzochten het effect van CGT met toegevoegde positieve religieuze coping bij angstige jongeren.

Ten slotte bespreekt Iris Timmerman ACT in de praktijk van Russ Harris en gaat de rubriek ‘Voor u gelezen’ over podcasts.  Naast tijdschriften als dit kunnen podcasts een interessante, aanvullende manier zijn om kennis actueel te houden.