Kim Melchior en Colin van der Heiden schreven een stuk over metacognitieve therapie (MCT) voor de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). We kennen die aanpak misschien vooral van de toepassing bij de gegeneraliseerde-angststoornis, maar ook bij OCS heeft MCT veel te bieden. Zie het gratis artikel.
Nienke Peters-Scheffer gaat in het tweede artikel in op het Early Start Denver Model (ESDM), een benadering binnen vroegtijdige intensieve gedragstherapie. Zij bespreekt de toepassing van deze benadering voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis én een verstandelijke beperking. Een mooi artikel, zowel vanwege de therapeutische benadering die centraal staat als vanwege de methodiek die wordt gebruikt om deze te evalueren. 
Annelies Spek besteedt in het derde artikel ook aandacht aan de autismespectrumstoornis. In haar artikel ligt het accent op de vele talenten die mensen met deze stoornis kunnen hebben. Waarom het belangrijk is daar oog voor te hebben in de hulp aan deze mensen wordt mooi verwoord. 
Jaël van Bentum en haar collega’s doen onderzoek naar de rol van suïcidale intrusies bij depressie. Zij ontwikkelden een interventie om die intrusies te verminderen. Het artikel schetst de achtergrond en eerste evaluaties van deze aanpak.
Arnold van Emmerik heeft alle reacties over de Forumdiscussie over (de) grondslag van onze verenigingen (of zelfs de hele cognitieve gedragstherapie?) nog eens nagelezen. Hij schreef een heldere reflectie, waarmee we deze uitwisseling voor nu afronden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
Ten slotte volgt een boekbespreking van Roland Rogiers over De therapeutische relatie bij cognitieve gedragstherapie van Kazantzis en collega’s.