Het Tijdschrift voor Gedragstherapie gaat vanaf nu met enige regelmaat voorafgaand aan het verschijnen van een nieuw nummer bijdragen alvast online publiceren. Abonnees kunnen op deze manier sneller de informatie van het tijdschrift lezen. Bij 'Inhoud', onder 'Online First artikelen', vindt u deze bijdragen. Via een mail wordt u van het verschijnen van de losse bijdragen op de hoogte gehouden. 

Veel leesplezier!

 

In de eerste online first gepubliceerde bijdrage, van Marjolein van Wijk-Herbrink en collega's, vindt u een artikel over schematherapie en behandelfocus bij jongeren. Jongeren met gedragsproblemen krijgen vaak afwijzende of bestraffende reacties op hun gedrag, terwijl hun gedrag juist voortkomt uit ervaringen met onverbondenheid en afwijzing (vicieuze cirkel). Dit blijkt uit een recent wetenschappelijk onderzoek van de auteurs, waarbij in een steekproef van 699 jongeren de verbanden zijn onderzocht tussen vroege onaangepaste schema’s, coping, schemamodi en gedragsproblemen. Aan de hand van een casus geven de auteurs een vertaling van dit onderzoek naar de klinische praktijk. 

 

Abonnees lezen het artikel hier.