Het themanummer beoogt bij te dragen aan een stevige positionering van de VGCt als vereniging die staat voor evidence-based behandelen. Het is een buitengewoon fraai themanummer geworden. Er wordt gereflecteerd op de betekenis van de term ‘evidence-based’ en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. We leren waarom wij soms vervallen in therapeutische dwaling en hoe we dit kunnen tegengaan. Resultaten worden besproken van een onderzoek naar de mate waarin Nederlandse en Vlaamse CGT’ers evidence-based werken, en helpende adviezen voor het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek worden ons aangereikt. Zie ook het gratis artikel. Verder krijgen we bruikbare tips voor het cijfermatig evalueren van N=1-behandelingen en wordt er prikkelend gereflecteerd op gepersonaliseerde zorg voor depressie en de identiteit en naam van de VGCt.
De gastredactie van dit themanummer wordt gevormd door Kim de Jong (gast-hoofdredacteur), Filip Raes, Theo Bouman, Anja Greeven en Nienke van Sambeek (gast-secretaris).