Het artikel van Craske et al. uit 2014 wordt door velen als een iconisch stuk beschouwd, onder andere omdat angststoornissen veel voorkomen en exposurebehandeling veel wordt toegepast. Het is dus relevant voor veel therapeuten, patiënten en onderzoekers. Dankzij een vertaling door Bram Vervliet en collega’s konden we in ons tijdschrift een Nederlandse versie aan jullie aanbieden en ook Marleen Rijkeboer en Marcel van den Hout schreven er een mooi artikel over.

 

Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar het inhibitorisch-leermodel en is er een discussie op gang gekomen in hoeverre er bewijs is voor de verschillende claims ervan en in hoeverre exposurebehandeling effectiever is geworden. In 2022 publiceerden Craske en collega’s een geactualiseerde versie van het originele artikel. We zijn verheugd dat Bram Vervliet en Dirk Hermans de stap hebben genomen om dit artikel te vertalen naar het Nederlands en dat we jullie dit weer kunnen aanbieden. Tijdens het vertaalproces bleek dat het een zeer goed maar ook zeer complex artikel is. De auteurs hebben daarom een korte inleiding geschreven waarin de belangrijkste punten van het hoofdartikel uiteengezet worden en gekoppeld worden aan een casus. We hopen dat dit zo een prettig opstapje naar het hoofdartikel is. Kijk ook zeker even online, want daar zijn nog meer mooie casussen te vinden.

 

Daarnaast bevat dit eerste nummer van 2024 een artikel van Lotte van Drunen en Marc Verbraak over een pilotstudie naar exposurebehandeling met virtual reality bij adolescenten. En Yara Wurtz, Michel Reinders en Joanne van Slooten beschrijven hoe didactische principes kunnen bijdragen aan de klinische praktijk.

 

Het nummer sluit af met een boekbespreking en de rubriek Voor u gelezen.