In ons geheugen is veel opgeslagen, waaronder persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen. Deze houden verband met onze stemming, maar ook het omgekeerde lijkt te gelden (met name in de context van depressie). Kortweg: je stemming bepaalt hoe makkelijk je bepaalde herinneringen kunt ophalen (in een sombere stemming is het lastiger om positieve herinneringen op te halen), maar dit is tweerichtingsverkeer: de herinneringen die je ophaalt bepalen ook weer hoe je je voelt. 

In het eerste artikel (open access-bijdrage) vatten Livia van de Kraats, Janna Vrijsen en Jonas Everaert de literatuur rondom dergelijke geheugenprocessen bij depressie overzichtelijk samen. In de volgende drie artikelen komen verschillende interventies aan bod. Miranda Tong Sang en Lieke van Domburgh beschrijven een groepsinterventie voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Vervolgens wordt het gebruik van serious games in de ggz beschreven door Joanne Mouthaan, Marie-Louise Kullberg, Jessica Huss, Christiane Eichenberg en Maartje Schoorl. Tot slot volgt er een gevalsbeschrijving waarin Carine van Empelen en Michel Reinders bekende gedragstherapeutische interventies toepasten bij een voor velen vast onbekendere problematiek: topsport en functioneel neurologische stoornis.

Daarna volgen maar liefst drie Forumbijdragen. Aurélie Nieuwenhuijse en collega’s bespreken dwangmatig bewegen in de context van eetstoornissen. Simona Karbouniaris en collega’s schreven een reactie op het artikel van Rafaële Huntjens en collega’s over behandeling van traumagerelateerde klachten uit nummer 1 van dit jaar, waarna de eerste auteurs hier weer een reactie op schreven (bijdrage Agnes van Minnen en collega’s). Een prikkelend debat met vele standpunten. Wat vind je als lezer hier zelf van?

Tot slot bespreekt Joop Bosch het boek Tussen de oren? Misverstanden over functionele neurologische stoornis van Vermeulen & Bouma (2023), dat mooi aansluit bij de eerdere gevalsbeschrijving in dit nummer. En Vincent van Bruggen recenseert Cognitieve gedragstherapie: Verandering op maat van Vanden Bogaerde en collega’s (2022). De rubriek Voor u gelezen gaat over preventie van depressie door CGT gericht op insomnia.