De eerste bijdrage gaat zoals gezegd over placebo-effecten. Dit wordt natuurlijk vaak als iets hinderlijks gezien in de wetenschap, maar Michel Reinders en Yara Wurtz beargumenteren waarom placebo-effecten juist kansen bieden om onze zorg te verbeteren. Een verfrissend perspectief in deze open-access-bijdrage die vrijelijk met collega’s gedeeld kan worden.

 

In de tweede bijdrage beschrijft Simone de la Rie narratieve exposuretherapie (NET) voor posttraumatische-stressstoornis. NET is een cultuursensitieve traumatherapie die geschikt is voor patiënten met complex meervoudig trauma.

 

De derde bijdrage, van Tiffany Naets, Maurane Desmet en Caroline Braet, gaat over de rol van ouder-kindinteracties in eetgedrag van kinderen en jongeren. Ook worden de mogelijkheden van e-health psycho-educatie als vroeginterventie geëxploreerd, om zoveel mogelijk ouders en kinderen te bereiken die vandaag hun weg naar de zorgverlening moeilijk vinden.

 

Dick Barelds en Pieternel Dijkstra bespreken vervolgens een vragenlijst waarmee drie vormen van jaloezie binnen partnerrelaties kunnen worden onderscheiden. Om gebruik in de klinische context te stimuleren bevat dit artikel niet alleen de items van de TTJS, maar ook de normscores ervoor.

 

Er zijn twee boekbesprekingen. Het boek De therapeutische relatie in de ggz van Anja de Bok (2020) wordt besproken door Annelies van Ree en het boek Stemmen horen begrijpelijk maken van Marius Romme, Sandra Escher en Dirk Corstens (2021) wordt besproken door Hanneke Schuurmans.

 

Tot slot gaat de rubriek Voor u gelezen over therapeutfactoren die samenhangen met therapist drift. Kennis blijkt zo’n therapeutfactor te zijn en dat is ergens goed nieuws, aangezien we daar invloed op hebben.