De eerste bijdrage is van Chris Hoeboer en collega’s en betreft een klinisch zeer relevant onderwerp waarover de meningen vaak verdeeld zijn: hebben dissociatieve symptomen invloed op de effectiviteit van psychotherapie voor PTSS? Zij concluderen dat er geen bewijs is dat dissociatieve symptomen de behandeleffectiviteit verminderen. We bieden deze bijdrage open access aan, zodat deze belangrijke inzichten makkelijk met anderen gedeeld kunnen worden.

Martijn van Teffelen en collega’s verzorgden de tweede bijdrage, die gericht is op imaginatietechnieken die mogelijk de werkzaamheid van traditionele cognitieve herstructurering kunnen verbeteren. Naast het (onderzoeks)protocol en de disclaimer dat dit nog verder onderzocht dient te worden, bevat de bijdrage ook een toegankelijke casusbeschrijving waarin het protocol wordt toegepast.

De derde bijdrage is een Kort instrumenteel van Edwin de Beurs en collega’s over de vragenlijst Mental Health Continuum die ontwikkeld is om positieve mentale gezondheid te meten.

Vervolgens zijn er twee boekbesprekingen. Vincent van Bruggen bespreekt ACT in Balans van Denise Matthijssen en Els de Rooij (2021) en Hanneke Schuurmans bespreekt het boek Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen van Aaron Beck en collega’s.

Tot slot gaat de rubriek Voor u gelezen over de heterogene (en niet homogene) impact van corona op mentale problemen en legt Hermien Elgersma vervolgens de link naar de Nederlandse ggz.