Dit nummer start met een bijdrage van Joost Hutsebaut, Arjan Videler, Ellen Willemsen en Helga Aalders over Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) (verschijnt ook als open access bijdrage). Dit is geen behandeling, maar een kader om generiek werkzame factoren in behandeling systematisch toe te passen.

Het daaropvolgende artikel is van Jos Dobber waarin hij op basis van literatuur en twee multiple casestudies actieve ingrediënten en verandermechanismen in motiverende gespreksvoering identificeert.

Vervolgens beschrijven Cindy de Kruijk, Elise van der Wind, Hella Janssen en Karin van den Berg de ervaringen van patiënten en therapeuten met schemagroepstherapie na een eerste psychose (al verschenen als online first bijdrage).

In Kort instrumenteel geven Ruud Hornsveld en Floris Kraaimaat de resultaten weer van onderzoek naar de psychometrische eigenschappen en normen van een meetinstrument voor vijandigheid.

In de rubriek Boekbesprekingen bespreekt Albert Ponsioen het boek De ideale wereld van B.F. Skinner: Lessen van een gedragspsycholoog voor nu en de toekomst van Pier Prins en Arnold van Emmerik (2020) en schrijft Vincent van Bruggen over Imaginaire rescripting: Theorie en praktijk van Remco van der Wijngaart (2020).

Tot slot gaat de rubriek Voor u gelezen over een mogelijke manier om exposurebehandeling voor sociale angst te verbeteren met D-cycloserine.