Het nummer start met een bijdrage van Jonas Everaert. Hij legt ons uit dat interpretaties van onduidelijke sociale situaties, en gebrekkige flexibiliteit daarvan, belangrijk zijn bij depressiviteit. Het artikel biedt gedegen onderzoek en inspireert om na te denken over hoe wij depressieve patiënten kunnen helpen te reflecteren op mogelijke vertekeningen van hun interpretaties.

Eva Bloemers en Vivienne de Vogel gaan in op de toepassing van COMET voor mensen met paranoïde gedachten, behandeld in de forensische psychiatrie. Onderzoek naar COMET bij deze doelgroep is nieuw en zowel de kwalitatieve als kwantitatieve uitkomsten van deze eerste studie geven reden tot optimisme.

Michel Reinders en Katja Boot schreven een bijdrage over efficiëntie van behandelingen in de ggz. Wat betekent het om efficiënt te werken? En hoe kunnen we efficiënter werken dan we doen? Zou dat huidige en wachtende patiënten ten goede komen? Prikkelende vragen, die prikkelende reflecties opleveren.

Het nummer vervolgt met twee boekbesprekingen. Een van Vincent van Bruggen over het boek Beter worden in je vak: Systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz geschreven door Anton Hafkenscheid. En een tweede van Daisy van ’t Land over Zelfregulatie bij jongeren met autisme: Beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie van Jeroen Bartels. Achter in dit nummer hebben we opgenomen welke nieuwe boeken zijn binnengekomen: besprekingen van deze en andere boeken zijn welkom!

We sluiten af met een samenvatting en korte bespreking van een artikel waarin een nieuw model wordt geïntroduceerd om mentale stoornissen in kaart te brengen, als alternatief voor de DSM. Niet een artikel dat direct over CGT gaat; wel een artikel dat goed aansluit bij het transdiagnostische denken waar wij als CGT’ers goed in zijn.