Marjolein van Wijk-Herbrink deed samen met haar collega’s David Bernstein, Nick Broers, Jeffrey Roelofs, Marleen Rijkeboer en Arnoud Arntz onderzoek naar de relatie tussen zogenoemde ‘maladaptieve schema’s’ uit de schematherapie van Young en gedragsproblemen bij jongeren. De auteurs laten op basis van zowel onderzoeksgegevens als een casus overtuigend zien dat schematherapie een veelbelovende benadering is voor deze problemen.
In het tweede artikel besteden Ingrid van de Ven en Harry van Els aandacht aan cognitieve gedragstherapie bij beginnende dementie. Met een casus wordt geillustreerd waar mensen na de diagnose dementie mee te maken kunnen krijgen. Daarnaast wordt geschetst hoe CGT kan worden ingezet om de persoon met dementie en zijn of haar naaste te ondersteunen.
Elise Bennik, Klaske Glashouwer, Renate Neimeijer, Hermien Elgersma
en Peter de Jong deden onderzoek naar een online positiefpsychologische interventie voor jongeren. Zij beschrijven in hoeverre oefeningen gericht op zelfcompassie, uitingen van dankbaarheid en bewustwording van eigen sterke eigenschappen van invloed waren op diverse aspecten van welbevinden, waaronder positief en negatief affect, verschijnselen van eetstoornissen en andere psychopathologie.
Melanie Schellekens, Marije Wolvers, Félix Compen, Else Bisseling en Marije van der Lee doen, in het vierde en laatste artikel, verslag van de effecten van online mindfulness-based cognitieve therapie bij mensen met kanker. Het artikel vat twee indrukwekkende gerandomiseerde gecontroleerde trials samen waarin eveneens indrukwekkende effecten op vermoeidheid en psychische klachten bij en na kanker zijn gevonden.